Fatasil Ambari Police Station – Police department in Guwahati Assam

  • Sri Laxmi Narayan Mandir, Fayal Ahmed Rd, Binowa Nagar, Kala Pahar, Guwahati, Assam 781016
  • 0361 247 1412
  • 24 Hours

Fatasil Ambari Police Station is located at Sri Laxmi Narayan Mandir, Fayal Ahmed Rd, Binowa Nagar, Kala Pahar, Guwahati, Assam 781016

Related Listings

Write a review